“Vår målsetning er at vi skal forsøke å være en aktiv medspiller for våre kunder, i tillegg til at vi selvfølgelig skal ta oss av den lovbestemte revisjonen.”

Orkla Revisjon AS er et revisjonsselskap som har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor på Orkanger, Løkken Verk og Brekstad. Selskapet eies av to registrerte og to statsautoriserte revisorer, som alle er ansatt i selskapet. I tillegg har firmaet ansatt 10 godt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 8 er registrerte revisorer.

Vår ekspertise ligger innenfor områdene intern kontroll, skatt, regnskap, mva og selskapsrett hvor vi også tilbyr konsulenttjenester til våre kunder. Vi mener at vi samlet sett besitter en betydelig kompetanse og erfaring som kan komme våre kunder til gode. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

2 år siden
0 0
2 år siden
0 0

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS